ขอต้อนรับสู่......โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วม ความเป็นอยู่พอเพียง....5 มีนาคม 2555

สุขบัญญัติแห่งชาติ

                             ประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
                                  ๒๗-๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
                         โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
                  โรงเรียนหนองบัวใน  ได้ระดับดี  ลำดับที่ ๓ ของประเทศไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น